מרכז מידע

יתרונות בעבודת מכוני הבקרה

להקמת מכוני הבקרה העומדים לקחת חלק בתהליך הרישוי ואישור הבנייה, יש תפקיד חשוב בשיפור השרות לאזרח: הצלת חיי אדם המטרה למענה פועלים מכוני הבקרה היא בטיחות ושלום הציבור. באמצעות הבקרה על תכן וביצוע הבנייה נוכל למנוע תאונות ופגיעה בחיי אדם. פחות תביעות וביטוח זול יותר המכון הוא גוף חיצוני בלתי תלוי, אשר עורך בקרה לתכנון […]

קרא עוד

האם בקרת התכן במכון הבקרה חוסכת זמן בקבלת ההיתר?

האם הוספת עוד גורם להליך הרישוי יכולה באמת לחסוך זמן? עד כניסת מכוני הבקרה לעבודה היה משך הזמן הדרוש למתן היתר בנייה תלוי ברשות המקומית ובמתכננים מטעם מבקש ההיתר. פרק זמן זה כלל קבלת מידע להיתר, תכנון, בחינת רשות הרישוי, ואישור בתנאים, אשר עם השלמתם ניתן ההיתר המיוחל. משך הזמן התארך יותר במידה והיו בפרויקט […]

קרא עוד

האם תתייקר דירה עם הוספת מכוני הבקרה לתהליך או שמדובר בתרגיל יח"צ?

בכל פורום ובכל דיון נטענת טענה כי מכוני הבקרה יגרמו לעלייה במחירי הדירות. כדי לבחון את הטענה הזו, להלן חישוב קצר המציג את הערך הריאלי של עבודת מכון הבקרה ביחס ליחידת מגורים. התשלום למכון הבקרה נקבע בתקנות התכנון והבנייה (הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו) תשע"ח-2018. חישוב האגרה נעשה על פי שטח הבנייה הכולל המותר לבנייה […]

קרא עוד

מי מפחד מבקרה

ההיגיון קובע כי בקרה טובה חיונית לתכנון וביצוע נכונים. אך מה קורה כאשר ממצאי בקרה כופים על היזם שינוי. הרי כל מתכנן עורך בקרה בפרויקט אותו הוא מתכנן. בקרה זו נועדה להבטיח כי התוצר עליו הוא אחראי עומד בסטנדרט. כל יזם עורך בקרה ותאום בכל פרויקט אותו הוא יוזם. כל מבקש בקשה להיתר עורך את […]

קרא עוד

מי מרוויח מעבודת בקרה?

הדעה הרווחת: כשל הנובע מתכנון לקוי ניתן לראות רק לאחר ביצוע בשטח. הפתרון: מכוני הבקרה יערכו בקרה על התכן טרם תחילת עבודות הבנייה. עד היום לא נערכה רשמית בקרה שיטתית על תכניות העבודה של המתכננים השונים לפני שיצאו לביצוע לאתר הבנייה, ולכן גילוי מוקדם של כשלים בתכנון לקה בחסר. הכשלים בתכנון מתגלים לרוב במבנה, רק […]

קרא עוד

מה הוא פיקוח עליון ומה בינו לבין בקרת בנייה?

בתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע"ו-2016, נקבע כי עורך הבקשה להיתר ועורכי המשנה ככל שמונו, יבצעו פיקוח עליון. הפיקוח העליון נועד להבטיח התאמת ביצוע הבנייה באתר לתכניות העבודה המאושרות. הפיקוח יערך במספר ביקורים באתר הבנייה ויתנהל מתחילת העבודות לפי ההיתר – ועד קבלת תעודת גמר. מבצע הפיקוח העליון ינחה את בעלי התפקידים מטעם בעל ההיתר […]

קרא עוד

מי חייב בשירותי מכון בקרה?

בתיקון 101 לחוק התכנון והבניה סעיף 145(ב3), נקבע כי לא יינתן היתר אלא אם כן אישר מכון בקרה כי ביצע בקרת תכן לבקשה להיתר וכי תוצאות הבקרה תקינות. כלומר, החוק מחייב בקרת תכן בכל בקשה להיתר. עם זאת, הוראת שעה (תיקון 122 לחוק התכנון והבניה), סעיף 158טו1 קובעת למעשה יישום הדרגתי של החוק. הוראת השעה […]

קרא עוד

כיצד מבטיחים מכוני הבקרה את איכות הבנייה?

מכוני הבקרה הוקמו כתולדה של יישום מסקנות ועדת זיילר שהוקמה בעקבות אסון ורסאי וכחלק מהרפורמה בחוק התכנון והבנייה (תיקון 101) שמטרתו האצת הליכי תכנון, קיצור זמנים להיתר וזאת עם הגברת איכות הבניה. כיצד זה נעשה: מכוני הבקרה עוסקים ומתמחים בבקרה הנדסית, בנפרד וללא תלות ברשות הרישוי, המתמקדת בבקרה מרחבית. מכוני הבקרה מלווים את הפרויקט מתחילתו […]

קרא עוד

מה קורה בחו"ל – על בקרת בנייה באירופה

מנגנוני בקרת בנייה קיימים כבר שנים רבות, ולמרבה ההפתעה באופן דומה ברוב הארצות באירופה. בכל הארצות ניתן היתר בנייה, נערכת בקרה באתר הבנייה, וניתנת תעודת גמר. גם ישראל חברה באיגוד בקרת הבניה האירופי . CEBC – consortium of building control. מנתונים אותם מפרסם ה CEBC עולה כי ב-21 הארצות החברות בארגון ניתן היתר בנייה על […]

קרא עוד

מהנדס העיר ומכון הבקרה, מדוע הופרדה מלאכת הבקרה לשני תחומים

מהנדס העיר הינו הסמכות המקצועית בכל הנוגע למרכיביה הפיזיים של העיר. הוא אחראי להכנת תכניות בניין העיר ולמימושן על פי המדיניות הארצית והעירונית, ובכלל זה אחראי גם על מתן היתרי בנייה. היתרי בנייה ניתנים בהתאמה לדרישות מספר תחומים. חלק מהתחומים אבסולוטיים ונוגעים לפן ההנדסי של המבנה כמיגון, בטיחות, יציבות ועוד, וחלקם משתנה מרשות לרשות, כשיטת […]

קרא עוד

הגעת עד לכאן ורוצה לדבר איתנו?
צור איתנו קשר

שלחו הודעת וואטסאפ
X