מי חייב בשירותי מכון בקרה?

בתיקון 101 לחוק התכנון והבניה סעיף 145(ב3), נקבע כי לא יינתן היתר אלא אם כן אישר מכון בקרה כי ביצע בקרת תכן לבקשה להיתר וכי תוצאות הבקרה תקינות.
כלומר, החוק מחייב בקרת תכן בכל בקשה להיתר.

עם זאת, הוראת שעה (תיקון 122 לחוק התכנון והבניה), סעיף 158טו1 קובעת למעשה יישום הדרגתי של החוק.
הוראת השעה קובעת כי עד לתאריך 31/12/2021 יהיו רשאים מכוני בקרה לערוך בקרת תכן רק למבני מגורים חדשים, בבנייה רוויה אשר יש בה מעל 6 יח"ד ואשר אינם בבניין רב קומות – דהיינו, ההוראה מחייבת בשעה זו בקרה רק למבנים בעלי יותר מ 6 יח"ד והנמוכים מ-29 מטרים גובה.

עוד נקבע כי עד ליום 16/06/2021, חייב מבקש הבקשה להודיע בכתב לרשות הרישוי על ויתור על בקרת הבניה.

מיום 16/06/2021 תבוטל אפשרות זו, וההוראה תחייב בקרה לכל המבנים בעלי יותר מ 6 יח"ד והנמוכים מ 29 מ' גובה.

עם זאת עד ליום 16/06/2021 המדינה מעניקה גם תמריצים ליזמים המבקשים לערוך בקרה באמצעות מכוני בקרה:

  • סבסוד אגרות הבקרה באופן מלא (חסכון של 40-70 אלף ₪)
  • מענק נוסף של 20 אלף ₪ לכל בקשה להיתר

הגעת עד לכאן ורוצה לדבר איתנו?
צור איתנו קשר

שלחו הודעת וואטסאפ
X