מהנדס העיר ומכון הבקרה, מדוע הופרדה מלאכת הבקרה לשני תחומים

מהנדס העיר הינו הסמכות המקצועית בכל הנוגע למרכיביה הפיזיים של העיר.
הוא אחראי להכנת תכניות בניין העיר ולמימושן על פי המדיניות הארצית והעירונית, ובכלל זה אחראי גם על מתן היתרי בנייה.

היתרי בנייה ניתנים בהתאמה לדרישות מספר תחומים.
חלק מהתחומים אבסולוטיים ונוגעים לפן ההנדסי של המבנה כמיגון, בטיחות, יציבות ועוד, וחלקם משתנה מרשות לרשות, כשיטת פינוי אשפה, תכנית בינוי, תאגיד המים ועוד.

על פי התיקון לחוק תכנון הבנייה יתמקד מעתה מהנדס העיר בתחומים המייחדים את הרשות, ובהם הוא שולט:

  • התאמה לתכנית בניין עיר (תב"ע) – יעוד, עמידה בזכויות בניה וחישוב שטחים.
  • התאמה למערכות תשתית עירוניות – חשמל, ניקוז עירוני, תאגיד מים, פנוי אשפה, תנועה.
  • גביית אגרות.

מכוני הבקרה יתמקדו מעתה בכל ההיבטים המוחלטים במבנה, שהם כלל המערכות ההנדסיות הניתנות לתכנון וביצוע בכפוף לתקן אחיד.

כך הופרדו תחומי הבקרה, על מנת לאפשר לרשות, ומהנדס העיר להיות אחראיים על תחום הבקרה המרחבית הנוגע ספציפית במערכות ייחודיות לרשות.
בעוד מכוני הבקרה אחראים על תחום הבקרה ההנדסית הרלוונטי לכל מבנה ללא תלות ברשות.
מכון הבקרה גאודע עורך בקרת בנייה בכל הארץ בסטנדרט אחיד ללא הבדלי דרישות בין רשות לרשות.

הגעת עד לכאן ורוצה לדבר איתנו?
צור איתנו קשר

שלחו הודעת וואטסאפ
X