מדיניות ונהלים

המטרות להקמת מכון הבקרה, “גאודע בקרת בנייה בע”מ”, הינן ריכוז בקרה לשלבי הרישוי והביצוע של בנינים, ריכוז הליכי אישור בין משרדי, והעלאת איכות תכן הבנייה, במסגרת כלכלית. גאודע בקרת בנייה בע”מ” פועל ללא משוא פנים, באי תלות ובשקיפות מלאה.

מדיניות האיכות של מכון הבקרה “גאודע בקרת בנייה בע”מ”, הינה מתן שירותי בקרת תכן ובקרת ביצוע ברמה גבוהה, תוך מחויבות לקיום חוקים, תקנות ותקנים רלוונטיים, עמידה בדרישות התקן להערכת התאמה- דרישות לפעולתם של גופים מטיפוסים שונים המבצעים בחינה ISO-17020:2012, ותקן לניהול איכותISO 9001:2008 , תוך שיפור מתמיד של אפקטיביות מערכת ניהול איכות והענות לצורכי לקוחות החברה.

נוהל הטיפול בתלונות זמין לעיון הציבור. לצורך כך, יש לפנות למזכירות המכון בטלפון 073-2955500, 073-2955002.

שלחו הודעת וואטסאפ
X