האם תתייקר דירה עם הוספת מכוני הבקרה לתהליך או שמדובר בתרגיל יח"צ?

בכל פורום ובכל דיון נטענת טענה כי מכוני הבקרה יגרמו לעלייה במחירי הדירות.
כדי לבחון את הטענה הזו, להלן חישוב קצר המציג את הערך הריאלי של עבודת מכון הבקרה ביחס ליחידת מגורים.

התשלום למכון הבקרה נקבע בתקנות התכנון והבנייה (הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו) תשע"ח-2018.
חישוב האגרה נעשה על פי שטח הבנייה הכולל המותר לבנייה באותו הבניין, המחושב לפי תקנות התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), התשנ"ב-1992 וכולל שטחים למטרות עיקריות ושטחי שירות.
בניין בן 8 קומות, 32 יח"ד על קומת כניסה ושתי קומות חניון עומד בשטח ממוצע של כ-5500 מ"ר.
חישוב האגרות יראה כי עבור בקרת התכן יגבה תשלום בסך 20,500 ₪, ועבור בקרת הביצוע יגבה תשלום בסך 41,250 ₪.
סה"כ לכל תהליך הבקרה יגבה סכום בסך 61,750 ₪, שהם כ 1,930 ₪ ליח"ד.
בבניינים קטנים יותר יהיה היחס גבוה במעט ליח"ד ואילו בבניינים גדולים יותר יפחת היחס.

למחיר זה יהיה מי שיטען כי יתווסף גם שכר תכנון נוסף על מנת לעמוד בדרישות הבקרה.
חשוב לשים לב כי תנאי הסף לבקרת הבנייה אינם מוסיפים נספחים על אלה הנדרשים להיתר בנייה, כך שאין תכנון נוסף אשר נדרש בגינו תשלום נוסף.
לא זו בלבד, אלא שחלק ניכר מהפיקוח העליון והבקרה אותם נדרשים המתכננים לבצע – מתבצע על ידי מכון הבקרה.

בנוסף, תחסוך בקרת הבנייה תשלום לכיבוי אש וריצות לפקע"ר, תביעות דיירים כמקובל בשוק בימינו ופרמיות ביטוח. עלות תיקונים וההשתתפות העצמית בתביעות אלה תפחת משמעותית עם בקרת הבנייה.

המסקנה היחידה היא כי התייקרות הדירה מהווה פחות מפרומיל ליח"ד וכל הטוען אחרת עושה זאת משיקולים לא ענייניים.

הגעת עד לכאן ורוצה לדבר איתנו?
צור איתנו קשר

שלחו הודעת וואטסאפ
X