האם בקרת התכן במכון הבקרה חוסכת זמן בקבלת ההיתר?

האם הוספת עוד גורם להליך הרישוי יכולה באמת לחסוך זמן?

עד כניסת מכוני הבקרה לעבודה היה משך הזמן הדרוש למתן היתר בנייה תלוי ברשות המקומית ובמתכננים מטעם מבקש ההיתר.
פרק זמן זה כלל קבלת מידע להיתר, תכנון, בחינת רשות הרישוי, ואישור בתנאים, אשר עם השלמתם ניתן ההיתר המיוחל. משך הזמן התארך יותר במידה והיו בפרויקט בקשות להקלות, התנגדויות, עררים וכו'.

לכאורה הוספת מרכיב בקרת התכן לתהליך הרישוי עשויה להאריך את משך הזמן הנדרש למתן היתר הבנייה, אך לא כך הוא.

משך הזמן לבקרת התכן קצוב
הוא נקבע בתקנות ועומד על 30 יום. מכון הבקרה יתחיל את בקרת התכן עם קבלת חומר תכנוני הקבוע בתקנות, ולא ידרוש השלמות ואישורים נוספים כפי שנהוג כעת.

אין צורך בריצות מיותרות
למכון הבקרה סמכות, ויכולת עצמאית למתן אישורים לתחומי פקע"ר (ממ"דים) וכבוי אש.

סנקציות כנגד עיכוב הליכים
מנגנון בקרה נתון למנגנון פיקוח להבטחת איכות ולוחות זמנים. מכון בקרה המעכב חוו"ד או מעניק שירות באיכות שאינה מספקת, צפוי לסנקציות משלילת אגרות ועד שלילת רישיון.

אנו במכון הבקרה גאודע, רואים בלקוחותינו שותפים לדרך. הצלחת הפרויקט, היא גם הצלחתנו. לכן ריכוז הבקרה בפרק זמן מוגדר. חוות דעת איכותית ומהירה בדרך לקבלת היתר הבנייה, הם עקרונות מחייבים עבורנו, למענך.

הגעת עד לכאן ורוצה לדבר איתנו?
צור איתנו קשר

שלחו הודעת וואטסאפ
X