בקרת תכן

פרק בקרת תכן כולל את כלל הפעילות בין החלטת רשות הרישוי לאשר בקשה להיתר ועד מתן היתר הבנייה. שותפים לו מבקש/עורך הבקשה להיתר, מתכננים, רשות הרישוי, מכון הבקרה, מורשי חיקוק, ומומחים מקצועיים. חוות הדעת למתן היתר בנייה הינה תוצר תהליך בקרת התכן.

בקרת תכן במכון הבקרה “גאודע בקרת בנייה בע”מ” נערכת במספר שלבים באופן הנועד להבטיח תהליך מהיר ואיכותי, עד להגשת חוות דעת חיובית למתן היתר בנייה.
קליטת הבקשה לבקרת תכן מותנית בקבלת מסמכי הבקשה על פי התקנות, ותשלום אגרות.

שלב ראשון - סקר תכן
שלב ראשון - סקר תכן
תחילה, יערוך מכון הבקרה גאודע בקרת בנייה סקר תכן אשר הינו תהליך ראשוני לבקרה מקצועית. בשלב זה יתקבל לוח זמנים משוער להשלמת בקרת התכן וגם הקצאת משאבי בקרה נדרשים.
שלב שני - בקרת ביניים
שלב שני - בקרת ביניים
בקר התכן, בשיתוף מומחים מקצועיים, יבצע בקרה מדגמית ובקרה תהליכית בדבר התאמתה של בקשה להיתר בנייה לתכן הבנייה, תוך הערכת סיכונים. במידה ולא נמצאה שגיאה מהותית, ולא התעורר חשש לפגם תכנוני, יערוך מכון הבקרה גאודע בקרת בנייה חוות דעת ביניים, אשר תועבר ללקוח, ותרכז השלמות ו/או תיקונים בבקשה.
שלב שלישי - בקרה מסכמת
שלב שלישי - בקרה מסכמת
מכון הבקרה ירכז את הפערים במסמכי התכן, לצורך עריכת חוות דעת מסכמת. לפי הצורך תתקיימנה פגישות תיאום עם מומחים ומורשי חיקוק, ולפי שיקול דעת תתקיים ישיבת סיכום. עם איסוף וניתוח תוצאות הבקרה יעביר מכון הבקרה חוות דעת סופית לתכן אל רשות הרישוי, המהווה תנאי למתן היתר בנייה.
תעריפי האגרות

אבני הדרך לרישוי למידע מלא אנא צפו ממחשב שולחני

מידע להיתר
(30 ימים)
תיק מידע נמסר למבקש
על ידי גורמי הנדסה ברשות המקומית
תיק מידע יונפק תוך 45 יום
רשות רישוי
(50 ימים)
הגשה וקליטת בקשה להיתר, בדיקה מרחבית, ודיון בועדה המקומית לתכנון ובניה
החלטת ועדה תוך 50 יום
בקרת תכן
(35 ימים)
הגשה וקליטת בקשה לבקרת תכן במכון בקרה ובקרת תכן
דו"ח מסכם והמלצה למתן היתר בניה תוך 35 יום
▼ לחץ לפירוט התהליך ▼

תהליך התכן

קליטת בקשה
(5 ימים)
קבלת כלל הנספחים הנדרשים לבקרת תכן על פי התקנות, ומינוי בקר מנהל לתיק
הגשת בקשה לבקרת תכן
בקרה ראשונית
(15 ימים)
בקרת תכן כוללת לתיק, ובקרה של בקרים מורשים פקע"ר וכבוי אש.
דו"ח ביניים כולל
תיקון מסמכי הבקשה
(21 ימים)
עורך הבקשה יתקן את לקויי התכן על פי דו"ח מכון הבקרה
בקרה סופית
(15 ימים)
בקרה חוזרת ע"י הבקר מנהל התיק, ואישור בקרים מורשים לכבוי אש ופקע"ר.
הגשת מסמכים מתוקנים
דו"ח בקרת תכן מסכם והמלצת מכון הבקרה למתן היתר בניה
אגרות והיתר בניה
(15 ימים)
הגשת מסמכים משלימים והשלמת תנאים להיתר. תשלום אגרות והיטלים לרשות המקומית
היתר בניה תוך 15 יום
בניה ובקרת ביצוע
(תלוי התקדמות)
בקרת תכן משלימה. תחילת עבודות ותהליך בקרת הביצוע על פי תכנית ביקורים.
ע"פ התקדמות
אכלוס
(15 ימים)
הגשה וקבלת אישור אכלוס (תעודת גמר) מהרשות
תוך 15 יום

תהליך התכן

קליטת בקשה
(5 ימים)
קבלת כלל הנספחים הנדרשים לבקרת תכן על פי התקנות, ומינוי בקר מנהל לתיק
הגשת בקשה לבקרת תכן
בקרה ראשונית
(15 ימים)
בקרת תכן כוללת לתיק, ובקרה של בקרים מורשים פקע"ר וכבוי אש.
דו"ח ביניים כולל
תיקון מסמכי הבקשה
(21 ימים)
עורך הבקשה יתקן את לקויי התכן על פי דו"ח מכון הבקרה
בקרה סופית
(15 ימים)
בקרה חוזרת ע"י הבקר מנהל התיק, ואישור בקרים מורשים לכבוי אש ופקע"ר.
הגשת מסמכים מתוקנים
דו"ח בקרת תכן מסכם והמלצת מכון הבקרה למתן היתר בניה

למה גאודע בקרת בניה?

גאודע בקרת בנייה הינו מכון בקרה מוסמך מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, המעניק שירותי בקרת תכן וביצוע איכותיים תוך הבנה מעמיקה של עולם הבנייה בהתאם לדרישות חוק התכנון והבנייה ובשותפות מלאה עם היזם.

בטחון

גאודע בקרת בנייה בע”מ הינה חברת בת של גאודע, המובילה בתשתיות תכנון ומקרקעין, גאו-אינפורמטיקה ומחשוב מסמכים מעל לשני עשורים.

צוות הבקרים של המכון פועל מתוך ניסיון עשיר בעולם הבניה ומלווה את היזם בבטחון לאורך כל תהליך הבקרה.

שירות

הצלחה משותפת של היזם והמכון, היא בסיס העבודה שלנו.
צוות גאודע בקרת בניה מבצע תהליכי בקרה יעילים ומקצועיים עם היזם, תוך זמינות, שקיפות ומיקוד להצלחת הפרויקט.

צוות המומחים של מכון הבקרה, מלווה מקצועית את היזם בכל הליכי ההיתר ומעניק ייעוץ שוטף ומענה לכל שאלות היזם.

מומחיות

במכון הבקרה פועל סגל מקצועי ומיומן, במגוון תחומי מומחיות, אשר נבחר לאור ניסיון עשיר בתכנון פרויקטים בכל הרמות וממגוון סוגים, והכרות והבנה של מגנון רשויות הרישוי, אשר מיושמים בהובלת תהליכי בקרה בראיה רחבה ותהליכית.

הבקרים שלנו מוסמכים על ידי מנהל התכנון, והמכון המלכותי הבריטי RICS.
המכון הוא מעבדה מוסמכת ומתנהל על פי נהלי איכות מחמירים כפי שהוגדרו בתקן 17020-ISO.

הגעת עד לכאן ורוצה לדבר איתנו?
צור איתנו קשר

שלחו הודעת וואטסאפ
X