בקרת ביצוע

פרק בקרת הביצוע כולל את כל הפעילות בין ההחלטה של בעל היתר הבנייה על התחלת הבנייה ועד סיום כל הפעילות הקשורה לבנייה ואכלוס הבניין. בקרת הביצוע אותה עורך מכון הבקרה היא בקרה הנדסית פיזית על עבודות הבנייה המבוצעות באתר על ידי אנשי המקצוע של בעל ההיתר באתר הבנייה. בקרה זו בוחנת את ההתאמה של הביצוע להיתר ותנאיו ואת עמידת הבנייה בתקנות, הנחיות וכל דין, אולם זו גם נועדה להצביע על כשלים אפשריים של העבודות העלולות לפגוע בבטיחות ורווחת האזרח.

קליטת הבקשה לבקרת ביצוע מותנית בקבלת מסמכי הבקשה על פי התקנות, ותשלום אגרות.

שלב ראשון - בקרת תכן משלימה
שלב ראשון - בקרת תכן משלימה
מכון הבקרה יערוך בקרת תכן משלימה, להשלמת תנאי תכן שנקבעו כתנאים בהיתר. לקראת תחילת עבודות הבנייה תקבע תכנית ביקורים, אשר תפרט את מועדי הביקורים הצפויים, לפי שלבי הביצוע ותחומי הביקורת.
דו”ח מסכם לבקרת התכן המשלימה הינו תנאי לאישור תחילת עבודות באתר.
שלב שני - בקרה באתר
שלב שני - בקרה באתר
מספר הביקורים הצפוי יקבע בתכנית הביקורים על סמך גודל המבנה, מורכבות הבקרה, זמן ביצוע, ומספר גורמים המעורבים בבקרה. כל ביקור יסווג על פי שלב הביצוע, התחומים הנבדקים, וישלב מספר נושאים.
בעת הביקור באתר יבדוק הבקר את יומן הבקרה ויבצע בדיקה מדגמית של הבניין. לעיתים יתלוו בקרים מקצועיים ו/או מורשים לחיקוק לפי עניין. הבקר יבצע בקרה על טיפול בכשלים ואי התאמות שהתגלו במהלך הביצוע, וירכז את כל המידע על בקרת האיכות, והליכי הבקרה בפרויקט ביומן בקרה.
שלב שלישי - בקרת ביצוע מסכמת
שלב שלישי - בקרת ביצוע מסכמת
עם גמר הבנייה והפיתוח, נדרש מכון הבקרה לאשר שהמבנה ראוי לשימוש. “מבנה ראוי לשימוש” מוגדר כמבנה אשר נבנה בהתאם לכל תנאי ההיתר, החוקים והתקנות. מכון הבקרה “גאודע בקרת בנייה בע”מ” יסכם את יומן הבקרה, תוצאות סופיות של בדיקות הבניין, אישורי רשויות ובודקים מוסמכים, ויפיק דוח מסכם הכולל את ממצאיו.
דו”ח סיכום בקרת הביצוע וסיום העבודות הינו תנאי לתעודת גמר.
תעריפי האגרות

אבני הדרך לרישוי למידע מלא אנא צפו ממחשב שולחני

מידע להיתר
(30 ימים)
תיק מידע נמסר למבקש
על ידי גורמי הנדסה ברשות המקומית
תיק מידע יונפק תוך 45 יום
רשות רישוי
(50 ימים)
הגשה וקליטת בקשה להיתר, בדיקה מרחבית, ודיון בועדה המקומית לתכנון ובניה
החלטת ועדה תוך 50 יום
בקרת תכן
(35 ימים)
הגשה וקליטת בקשה לבקרת תכן במכון בקרה ובקרת תכן
דו"ח מסכם והמלצה למתן היתר בניה תוך 35 יום
אגרות והיתר בניה
(15 ימים)
הגשת מסמכים משלימים והשלמת תנאים להיתר. תשלום אגרות והיטלים לרשות המקומית
היתר בניה תוך 15 יום
בניה ובקרת ביצוע
(תלוי התקדמות)
בקרת תכן משלימה. תחילת עבודות ותהליך בקרת הביצוע על פי תכנית ביקורים.
ע"פ התקדמות
▼ לחץ לפירוט התהליך ▼

תהליך בקרת ביצוע

בקרת תכן משלימה
(לפני תחילת עבודות)
(20 ימים)
מכון הבקרה עורך בקרת תכן משלימה לתכניות העבודה
הגשת בקשה לבקרת ביצוע
המלצה לרשות הרישוי על מתן אישור תחילת עבודות
בקרת ביצוע
(על פי התקדמות הבניה)
מכון הבקרה עורך דוחות בקרה על פי תכנית ביקורים באתר הבניה
אישור הרשות לתחילת עבודות
גמר בניה
(20 ימים)
ריכוז תוצאות דוחות בקרה, בדיקות לבנין ואישורי רשויות להפקת דו"ח מסכם המהווה תנאי לתעודת גמר
הודעה על גמר עבודות
דו"ח מסכם והמלצה תעודת גמר
אכלוס
הרשות המקומית תעניק תעודת גמר כנגד השלמת התחייבויות
תעודת גמר
אכלוס
(15 ימים)
הגשה וקבלת אישור אכלוס (תעודת גמר) מהרשות
תוך 15 יום

תהליך בקרת ביצוע

בקרת תכן משלימה
(לפני תחילת עבודות)
(20 ימים)
מכון הבקרה עורך בקרת תכן משלימה לתכניות העבודה
הגשת בקשה לבקרת ביצוע
המלצה לרשות הרישוי על מתן אישור תחילת עבודות
בקרת ביצוע
(על פי התקדמות הבניה)
מכון הבקרה עורך דוחות בקרה על פי תכנית ביקורים באתר הבניה
אישור הרשות לתחילת עבודות
גמר בניה
(20 ימים)
ריכוז תוצאות דוחות בקרה, בדיקות לבנין ואישורי רשויות להפקת דו"ח מסכם המהווה תנאי לתעודת גמר
הודעה על גמר עבודות
דו"ח מסכם והמלצה תעודת גמר
אכלוס
הרשות המקומית תעניק תעודת גמר כנגד השלמת התחייבויות
תעודת גמר

למה גאודע בקרת בניה?

גאודע בקרת בנייה הינו מכון בקרה מוסמך מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, המעניק שירותי בקרת תכן וביצוע איכותיים תוך הבנה מעמיקה של עולם הבנייה בהתאם לדרישות חוק התכנון והבנייה ובשותפות מלאה עם היזם.

בטחון

גאודע בקרת בנייה בע”מ הינה חברת בת של גאודע, המובילה בתשתיות תכנון ומקרקעין, גאו-אינפורמטיקה ומחשוב מסמכים מעל לשני עשורים.

צוות הבקרים של המכון פועל מתוך ניסיון עשיר בעולם הבניה ומלווה את היזם בבטחון לאורך כל תהליך הבקרה.

שירות

הצלחה משותפת של היזם והמכון, היא בסיס העבודה שלנו.
צוות גאודע בקרת בניה מבצע תהליכי בקרה יעילים ומקצועיים עם היזם, תוך זמינות, שקיפות ומיקוד להצלחת הפרויקט.

צוות המומחים של מכון הבקרה, מלווה מקצועית את היזם בכל הליכי ההיתר ומעניק ייעוץ שוטף ומענה לכל שאלות היזם.

מומחיות

במכון הבקרה פועל סגל מקצועי ומיומן, במגוון תחומי מומחיות, אשר נבחר לאור ניסיון עשיר בתכנון פרויקטים בכל הרמות וממגוון סוגים, והכרות והבנה של מגנון רשויות הרישוי, אשר מיושמים בהובלת תהליכי בקרה בראיה רחבה ותהליכית.

הבקרים שלנו מוסמכים על ידי מנהל התכנון, והמכון המלכותי הבריטי RICS.
המכון הוא מעבדה מוסמכת ומתנהל על פי נהלי איכות מחמירים כפי שהוגדרו בתקן 17020-ISO.

הגעת עד לכאן ורוצה לדבר איתנו?
צור איתנו קשר

שלחו הודעת וואטסאפ
X