welcome
img

גאודע בקרת בנייה הינו מכון בקרה מוסמך מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, המעניק שירותי בקרת תכן וביצוע איכותיים תוך הבנה מעמיקה של עולם הבנייה בהתאם לדרישות חוק התכנון והבנייה ובשותפות מלאה עם היזם.

אנו מאמינים כי מרכיבי תהליך בקרה מצוין הם:

  1. צוות בקרים איכותי ומנוסה בעולם הבנייה, המלווה את היזם בביטחון בכל שלב.
  2. תהליכי בקרה יעילים שיעמדו בלו”ז הנדרש לפרויקט.
  3. בקיאות בדרישות החוק, התקנות והתקנים עד לסיום מוצלח של הליך הבקרה.
  4. הצלחה משותפת של היזם ומכון הבקרה, היא בסיס העבודה שלנו.

למה לבחור בנו?

  • מכון גאודע בקרת בנייה פועל מתוך מטרה להעלות את איכות הביצוע ותכן הבנייה, בשיתוף עם לקוחותיו, ובדגש על בטיחות ושלום הציבור.
  • במכון הבקרה פועל סגל מקצועי ומיומן, במגוון תחומי מומחיות. בקרי התכן והביצוע שלנו בעלי נסיון עשיר במגזר העסקי והציבורי ומוסמכים על ידי מנהל התכנון, והמכון המלכותי הבריטי RICS.
  • מכון גאודע בקרת בנייה מרכז מתן אישורים בין-משרדיים וחוסך ללקוחותיו זמן יקר, ניירת, וריצות מיותרות.
  • הגופים מטעמם פועלים מורשי החיקוק במכון הם פיקוד העורף, והרשות הארצית לכבאות והצלה.
  • גאודע בקרת בנייה בע”מ הינה חברה בת של גאודע, המובילה בתשתיות תכנון ומקרקעין, גאו-אינפורמטיקה ומחשוב מסמכים מעל לשני עשורים.
img
img

שירותי המכון

content
בקרת תכן

בחינה מהותית, מתועדת ושיטתית של התכנון. בקרה מדגמית ותהליכית בדבר התאמתה של בקשת היתר הבנייה לתכן הבנייה, תוך הערכת סיכונים. דו”ח הסיכום הינו תנאי להיתר בנייה.

content
בקרת ביצוע

בקרה הנדסית פיזית ותהליכית בדבר ביצוע עבודות הבנייה באתר. בקרה זו בוחנת את התאמת הביצוע להיתר ותנאיו ואת העמידה של הבנייה בתקנות, תקנים והנחיות, ונועדה גם להצביע על כשלים אפשריים העלולים לפגוע בבטיחות ותחזוקת הבנין לאורך שנים. דו”ח הסיכום הינו תנאי לתעודת גמר.